ტექ. პერსონალი

საქმისმწარმოებელი
დინა კვარაცხელია
IT  მენეჯერი
ეთერ ოჩიგავა
სამეურნეო ნაწილის გამგე
იზოლდა დგებუაძე
ბიბლიოთეკარი
ზალინა კოჩიევი
ექთანი        
ირმა ხურცილავა