ტრენინგ-სემინარი თემაზე "ენერგოეფექტურობა და მისი მნიშვნელობა"

2011 წლის 19 მარტს ცენტრალური ბიბლიოთეკის სააქტო დარბაზ პედაგოგებისავის ატარდა ტრენინგ-სემინარი ემაზე "ნერგოეფექტურობა და მისი მნივნელობა".  პროექტი განახორციელა იმერეის მხარის მეცნიერ კავირის "სპექტრი"-ის ექსპერტებმა აშშ საერორისო განვიარების სააგენტოს მხარდაერი, რომელიც მიზნად ისახავს ენერგოეფექტურობის ესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლებას და ინფორმაციის გავრცელებას.
            სემინარი გახსნა საბუნებისმეტყველო კათედრის ფიზიკის მასწავლებელმაარინაიმინოშვილმა და დამსწრე საზოგადოებას წარუდგინა მოწვეული სტუმრები აკ. წერეთლისახელმწიფონივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორები: -ნიეთევან ცხაკაია, -ნილენეამყრელიძე და -ნიერაბარათაშვილი!
            ტრენინგ-სემინარის პროგრამით განხილულ იქნა შემდეგი საკითხები: ენერგოეფექტურობა და მისი მნიშვნელობა, ენერგიის განახლებადი და არაგანახლებადი წყაროების გამოყენების მსოფლიო გამოცდილება, ენერგეტიკის ობიექტების ზემოქმედება გარემოზე, კლიმატის ცვლილებები, ენერგოეფექტურობის შესახებ  მოსწავლეთა ცნობიერების ამაღლებისათვის აშშ–ის გამოცდილება!
ტრენინგის მონაწილეებს დაურიგდათ პუბლიკაციებიგაიმართა საინტერესო დისკუსიაჯგუფებში მუშაობა, დამზადდა  მარტივი მზის ღუმელი და მოეწყო მისი პრეზენტაცია!
სემინარის მუშაობა წარიმართა საინტერესოდ, რაც გამოხატა თითოეულმა მონაწილემ.  გამოითქვა სურვილი უფრო ინტენსიური გახდეს ეს შეხვედრები და მოეწყოს მსგავსი სემინარები სკოლის მოსწავლეთათვის!
            ტრენინგის მონაწილეებს გადაეცათ სერტიფიკატები!
სემინარის მუშაობა გააშუქა ადგილობრივმა მასმედიის საშუალებებმა: ტელეკომპანია "9 ტალღამ", რაიდო "ჰარმონიამ" და გაზეთმა "InterPressNews"–მა.