ინტეგრირებული გაკვეთილი ფიზიკა-მუსიკა                                         საგაკვეთილო პროცესში ჩართულობა შეფასდა თვითშეფასების სქემით.