პოეზია მადლია, ნიჭია, რომელიც ეძლევა კაცთა. ღვთივ რჩეულია/ილია/ და მაინც, რა არის პოეზია... ჩვენ სულის მდგომარეობა უნფრო გვგონია, რომელსაც სიტყვიერი გამოხატულება აქვს...როგორ?... ან როგორი უნდა იყოს? ვინ იცის? ვინ იტყვის? სიბრძნის დარგია როგორც ამას რუსთაველი გვეუბნება, თუ მოვარდნილი მეწყერია? როგორც ამას ტიციანი უწოდებს?... ან იქნებ?... რაზე ვკამათობთ? ფორმაზე თუ სულზე?... ყველაფერს თავისი ფორმა აქვს... მატ შორის ლექსაც... და ღვთივბოძებული ნიჭი სწორედაც რომ მის შექმნასაც უნდა... და დავეტანხმებით